MARIUS NIEUWOUDT

Finansiële & Administratiewe Bestuurder

Werksondervinding: Marius matrikuleer in 1982 aan Hoërskool Oudtshoorn en hy vestig hom hierna in Worcester, waar hy as Assistent Rekenmeester by die Streeksdiensteraad werksaam was.
Hy studeer aan Unisa in Plaaslike Owerheidsfinansies. Einde 2000 verlaat hy plaaslike owerhede en verbreed sy horisonne in die kleinhandel- en eiendomsbedryf. In 2003 verskuif hy na Hermitage en slaag ook sy Regulatoriese eksamen vir Sleutel Persone in 2012.