AZÉLE STEENKAMP

Assistent vir Anél: Korttermynversekering

Werksondervinding: Azéle matrikuleer in 2009 aan Worcester Gimnasium. Daarna was sy werksaam as Persoonlike Assistent by Compass Wealth Management. Sy word toe verplaas na Audensberg Makelaars waar sy vir vier jaar werksaam was. Sy het toe by Protégé Makelaars aangesluit en in Mei 2015 deel geword van Hermitage se span.