Nadine Bryant

Marketing Assistant Work experience: Nadine matriculated from Worcester Gymnasium in 2011. She then furthered her career, studied and obtained her National Diploma in Retail Business Management. She worked as a financial advisor at Metropolitan from 2016-2019.  In 2019, Nadine started at Hermitage Health on a temporary basis, until she was accepted full time in March[…]

Nadine Bryant

Bemarkings Assistent Werksondervinding: Nadine het in 2011 by Worcester Gimnasium matrikuleer. Daarna het sy verder gaan studeer en haar Nasionale Diploma in Kleinhandelbesigheidsbestuur gekry. Hierna werk sy as ‘n finansiële adviseur by Metropolitan vanaf 2016-2019. In 2019, begin Nadine tydelik werk by Hermitage Health, totdat sy in Maart 2020 voltyds aanvaar is.

Maryke Geldenhuys

Direkteur van Eerste Indrukke Werksondervinding: Maryke Matrikuleer 1995 aan Hoërskool Worcester Gimnasium, waarna sy by Breerivier Toerisme as Sekretaresse aansluit tot en met 1998 en daarna by Standard Bank werksaam was as Klerk tot 2002. Van 2002 tot 2018 was sy aanvanklik Aankoper en later Produksie Beplanner by RCL Foods en het daarvandaan weer terug[…]

Maryke Geldenhuys

Director of First Impressions Work experience: Maryke matriculated from Worcester Gymnasium in 1995, she began her career at Breede River Valley Tourism as Secretary up until 1998. She then joined Standard Bank as a Clerk until 2002. From 2002 up to 2018 se worked in Procurement and later Production Planning at RCL Foods. In 2018[…]

Nicole de Boer

Junior Administrative Assistant Work experience: Nicole matriculated in 2013 at Hex Valley Secondary School. She then completes a course through Innovator trust. In 2018 she starts as an intern at Hermitage and in August 2019 she is permanently employed.

Nicole de Boer

Junior Administratiewe Assistent Werksondervinding: Nicole matrikuleer in 2013 aan Hexvallei Sekondêre Skool. Hierna voltooi sy ‘n kurses deur Innovator trust.  In 2018 begin sy as ‘n intern by Hermitage en Augustus 2019 word sy permanent in diens geneem.

Jo-lize Groenewald

Administratiewe beampte / Mediese Adviseur Werksondervinding: Jo-lize matrikuleer in 2000 aan Hoërskool Goudini. Hierna word sy aangestel by Vodashop Worcester as Persoonlike Assistent / Verkope . In 2004 sluit sy aan by die Hermitage span en is werksaam as Mediese Adviseur. Sy is ook betrokke in die Finansiële Afdeling.

Jo-lize Groenewald

Administrative officer / Medical Advisor Work experience: Jo-lize matriculated in 2000 from Goudini High School. Hereafter she started working at Vodashop Worcester as a Personal Assistant / Sales. She joined the Hermitage team in 2004 and works as a Medical Advisor. She is also involved in the Financial Department.

Anneri Neethling

Menslike Hulpbronne / Multiply & Vitality Lojaliteitsprogramme Werksondervinding: Anneri matrikuleer in 2004 aan Augsburg Landbou Gimnasium. Hierna voltooi sy haar Diploma in Somatologie aan die International Academy of Health & Skin Care. Sy werk as Spa bestuurder op skepe vanaf 2007-2012. In 2016 voltooi sy haar BA Geesteswetenskappe Graad aan die Universiteit van Stellenbosch. Hierna is[…]

Anneri Neethling

Human Relations / Multiply & Vitality Loyalty Programmes Work experience: Anneri matriculated in 2004 from Augsburg Agricultural Gymnasium. Hereafter she completed her Diploma in Somatology at the International Academy of Health & Skin Care. She worked as Spa Manager on Cruise Ships from 2007 – 2012. In 2016 she completed her BA Humanities Degree at Stellenbosch[…]