Nicole de Boer

Junior Administratiewe Assistent

Werksondervinding: Nicole matrikuleer in 2013 aan Hexvallei Sekondêre Skool. Hierna voltooi sy ‘n kurses deur Innovator trust.  In 2018 begin sy as ‘n intern by Hermitage en Augustus 2019 word sy permanent in diens geneem.