Maryke Geldenhuys

Direkteur van Eerste Indrukke

Werksondervinding: Maryke Matrikuleer 1995 aan Hoërskool Worcester Gimnasium, waarna sy by Breerivier Toerisme as Sekretaresse aansluit tot en met 1998 en daarna by Standard Bank werksaam was as Klerk tot 2002. Van 2002 tot 2018 was sy aanvanklik Aankoper en later Produksie Beplanner by RCL Foods en het daarvandaan weer terug gegaan na Aankope By Willow Creek Products. Maryke sluit in 2019 by Hermitage aan.