hermitage_team_maryke

Maryke Geldenhuys

Direkteur van Eerste Indrukke Werksondervinding: Maryke Matrikuleer 1995 aan Hoërskool Worcester Gimnasium, waarna sy by Breerivier Toerisme as Sekretaresse aansluit tot en met 1998 en daarna by Standard Bank werksaam was as Klerk tot 2002. Van 2002 tot 2018 was sy aanvanklik Aankoper en later Produksie Beplanner by RCL Foods en het daarvandaan weer terug[…]

hermitage_team_maryke

Maryke Geldenhuys

Director of First Impressions Work experience: Maryke matriculated from Worcester Gymnasium in 1995, she began her career at Breede River Valley Tourism as Secretary up until 1998. She then joined Standard Bank as a Clerk until 2002. From 2002 up to 2018 se worked in Procurement and later Production Planning at RCL Foods. In 2018[…]

hermitage_team_nicole

Nicole de Boer

Junior Administrative Assistant Work experience: Nicole matriculated in 2013 at Hex Valley Secondary School. She then completes a course through Innovator trust. In 2018 she starts as an intern at Hermitage and in August 2019 she is permanently employed.

hermitage_team_nicole

Nicole de Boer

Junior Administratiewe Assistent Werksondervinding: Nicole matrikuleer in 2013 aan Hexvallei Sekondêre Skool. Hierna voltooi sy ‘n kurses deur Innovator trust.  In 2018 begin sy as ‘n intern by Hermitage en Augustus 2019 word sy permanent in diens geneem.

jo-lize

Jo-lize Groenewald

Administratiewe beampte / Mediese Adviseur Werksondervinding: Jo-lize matrikuleer in 2000 aan Hoërskool Goudini. Hierna word sy aangestel by Vodashop Worcester as Persoonlike Assistent / Verkope . In 2004 sluit sy aan by die Hermitage span en is werksaam as Mediese Adviseur. Sy is ook betrokke in die Finansiële Afdeling.

jo-lize

Jo-lize Groenewald

Administrative officer / Medical Advisor Work experience: Jo-lize matriculated in 2000 from Goudini High School. Hereafter she started working at Vodashop Worcester as a Personal Assistant / Sales. She joined the Hermitage team in 2004 and works as a Medical Advisor. She is also involved in the Financial Department.

lizemari

Lizemari Pienaar

Assistant to Anél: Short Term Insurance Work experience: Lizemari matriculated in 2008 from Montana High School. She then studied photography at Creative Latent Productions. Her career started at Stofberg Insurance Brokers as a Brokers Assistant. In 2017 she decided to take up an opportunity to teach in Thailand. Upon her return in 2019 she joined[…]

lizemari

Lizemari Pienaar

Assistent vir Anél: Korttermynversekering Werksondervinding: Lizemari matrikuleer in 2008 aan Hoërskool Montana. Na skool het sy fotografie gaan studeer by Creative Latent Productions. Haar loopbaan begin by Stofberg Versekeringsmakelaars as ‘n Makelaars Assistent en in 2017 besluit sy om te gaan Skool gee in Thailand. In 2019 sluit sy by Hermitage se span aan. Sy[…]